Privatumo politika

Lankantis Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje, paskyrose socialiniuose tinkluose ar perduodant Duomenų valdytojui duomenis ir informaciją bet kokiu kitu būdu, Jūs, kaip Duomenų subjektas, sutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytomis sąlygomis, tad prašome atidžiai perskaityti šį dokumentą. Jeigu su Privatumo politikoje esančiomis sąlygomis nesutinkate, prašome nesilankyti Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose bei neperduoti informacijos kitais būdais.

 

Bendra informacija

1. UAB Teniso turnyrai (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.tenisoturnyrai.com  (toliau – Svetainė), lankantis Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyrose bei susisiekiant bet kokiu kitu būdu. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos Svetainės lankytojui norint pasiekti teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyrose ar Svetainėje, nepriklausomai nuo lankytojo šiuose šaltiniuose atliktų veiksmų.

2. Duomenų valdytojo rekvizitai ir kontaktiniai duomenys: UAB ,,Teniso turnyrai“, Žirmūnų g. 97 – 75, Vilnius, įmonės kodas: 126036677, PVM mokėtojo kodas : LT2603667163, el.p. tenisas@tenisoturnyrai.com 

3. Duomenų valdytojas gerbia Jūsų privatumą, todėl užtikrina Jūsų asmeninės informacijos, pateiktos Svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ar susisiekiant bet kokiu kitu būdu, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas. 

4. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 

5. Politika remiasi ir galioja kartu su aukščiau minėtais aktais bei Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) – (EU) 2016/679.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

1.Renkama informacija:

1.1. Tiesiogiai Duomenų subjekto iniciatyva pateikiama informacija: Vardas, pavardė, amžius, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kita savo valia pateikta informacija. Šiuos duomenis Jūs pateikiate pildant kontaktinę – registracijos formą Svetainėje, registruojantis į Duomenų valdytojo renginius el. paštu,  telefonu, žinutėmis socialiniuose tinkluose, atvykus į renginio vietą ar bet kokiais kitais būdais, taip pat registruojantis naujienlaiškio prenumeratai, ar susisiekiant ir bendraujant su Duomenų valdytoju bet kokiais kitais būdais.

1.2. Atvaizdai (nuotraukos, video medžiaga). Duomenų valdytojo organizuojamų renginių metu Duomenų valdytojas turi teisę fotografuoti ar filmuoti. Jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas nuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti panaudoti visuomenės informavimo tikslais Duomenų valdytojo Svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, žiniasklaidoje, taip pat renginio partnerių komunikacijos šaltiniuose. Duomenų valdytojas įsipareigoja tokiu nuotraukų ar video medžiagos naudojimu nepažeisti Duomenų subjekto garbės ir orumo. Informuojame, kad žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Duomenų subjektų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų. Duomenų valdytojas nekontroliuoja ir neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

1.3. Informacija, kaip naudojama Duomenų valdytojo interneto svetainė, Duomenų valdytojo paskyros socialiniuose tinkluose. Duomenų valdytojas taip pat gali rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi Svetainės turiniu, lankymųsi socialinių tinklų paskyrose, su Jūsų sutikimu. 

2. Duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.1. Naujienlaiškių, reklaminių pranešimų, paslaugų pasiūlymų siuntimas.

2.2. Užklausų, registracijų į renginius apdorojimas.

2.3. Duomenų valdytojo organizuojamų renginių įgyvendinimas.

2.4. Svetainės bei paskyrų socialiniuose tinkluose veikimo matavimas ir gerinimas.

3. Asmens duomenų saugojimas. 

3.1. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. 

4. Duomenų subjektų teisės:

4.1. Žinoti apie savo duomenų tvarkymą.

4.2. Susipažinti su apie Duomenų subjektą sukaupta informacija.

4.3. Reikalauti ištaisyti klaidingus duomenis.

4.5. Reikalauti ištrinti duomenis ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Nutraukti užsakytas tiesioginės rinkodaros paslaugas ir nebegauti pasiūlymų,  naujienlaiškių – galite paspaudę nuorodą „Atsisakyti“ bet kuriame Duomenų valdytojo siųstame naujienlaiškyje arba susisiekdami su Duomenų valdytoju el.paštu tenisas@tenisoturnyrai.com.

4.6. Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių.

4.7. Teisė į duomenų perkėlimą.

4.8. Norėdami susipažinti, pakeisti arba ištrinti apie Jus turimus duomenis, prašome kreiptis el. paštu  tenisas@tenisoturnyrai.com. Duomenų valdytojas, gavęs vieną iš anksčiau išvardintų prašymų ar nurodymų, pateikia atsakymą bei, esant galimybei, atlieka jame pageidaujamus veiksmus ar pateikia atsakymą, kodėl negali jų atlikti, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Priklausomai nuo prašymo įgyvendinimo sudėtingumo, laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Slapukai ir jų naudojimo tvarka

1. Duomenų valdytojo interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra įrašomi Jūsų kompiuteryje ar kitame naudojamame įrenginyje tam, kad Duomenų valdytojas galėtų užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, atpažintų Jus kaip ankstesnį Svetainės lankytoją, galėtų vesti interneto svetainės lankomumo statistiką ir gerinti jos turinį. 

2. Naršydami Duomenų valdytojo Svetainėje Jūs sutinkate, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone, planšetėje ar kitame naudojamame įrenginyje.

3. Peržiūrėti ar atšaukti duotą sutikimą visuomet galite pakeisdami interneto naršyklės nustatymus. 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1. Duomenų valdytojas turi teisę perduoti asmeninę informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

2. Svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių (kitų įmonių) reklama ir/ar nuoroda į kitas interneto svetaines. Trečiosios šalys yra tiesiogiai atsakingos už pateikiamos reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad ji atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes nesame atsakingi už trečių šalių Interneto svetainių turinį ar jų naudojamas privatumo užtikrinimo priemones. Paspaudus aktyvią nuorodą iš mūsų Svetainės į kitas Svetaines, rekomenduojama susipažinti su atitinkamos Svetainės Privatumo politika, prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus.

3. Duomenų valdytojas savo Svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ar organizuojamų renginių metu gali vykdyti konkursus ir akcijas, kurios organizuojamos ir vykdomos kitų organizacijų, įmonių ir/ar fizinių asmenų, kurių metu gali būti renkami Jūsų Asmens duomenys. Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių trečių šalių naudojamas Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo užtikrinimo priemones, todėl prieš atliekant bet kokius veiksmus rekomenduojama susipažinti su pateikiama informacija apie konkursą ar akciją bei taikomą privatumo politiką.

Papildomos saugumo priemonės

1. Duomenų valdytojo Svetainėje įdiegtas SSL sertifikatas, todėl ryšys tarp Jūsų naršyklės ir sistemos serverio yra šifruotas. 

Baigiamosios nuostatos

1. Tolimesnis naudojimasis Duomenų valdytojo Svetaine ar lankymasis Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyrose ar komunikuojant ir perduodant informaciją Duomenų valdytojui bet kokiais kitais būdais, su reiškia sutikimą su šia Privatumo politika.

2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jos paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.

3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis Svetainės paslaugomis.

4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

5. Tolimesnis naudojimasis Duomenų valdytojo Svetainės, paskyrų socialiniuose tinkluose paslaugomis, reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Atnaujinta: 2021-06-02

Scroll to Top