Rolandas Muraška. Profesionalo patarimai

Žaisdami draugiškas varžybas, kamuoliukui nukritus už linijos, elgiamės skirtingai: jei jis labai arti linijos ir varžovas galėjo nematyti – garsiai rėkiame „out“ arba rodome atitinkamą gestą; o jei labai toli – dažnai nei ką sakom, nei rodom, nes ir taip visiems aišku. Bet man keletą kartų yra pasitaikiusi situacija, kai atrodė, kad priešininko kamuoliukas nukrito pakankamai toli nuo linijos, kad ir jis pats tai matytų, taigi aš nieko nepasakiau. Prieš kitą padavimą taip pat garsiai nepasakiau rezultato, nes atrodė ir taip aišku. Ir tik po kito taško varžovas pareiškė, kad prieš tai buvęs taškas priklauso jam, nes aš nepasakiau „out“. Ar jis teisus?

 

Žaidžiant tenisą, visuomet reikėtų remtis abipusiu pasitikėjimu ir susitarti. Tokioje situacijoje galimi du variantai: arba varžovas bando blefuoti ir taip uždirbti papildomą tašką, arba jis iš tikrųjų nematė ir mano, kad kamuoliukas buvo geras. Jei nieko nepasakote kamuoliukui išlėkus už linijos, visuomet rizikuojate ir turite įskaičiuoti tokį atvejį, kai priešininkas pamanys, kad kamuoliukas buvo geras. Jei jau taip atsitiko, turite pripažinti tašką varžovui. Norint išvengti tokių situacijų, reikėtų kamuoliukus ir rezultatą fiksuoti garsiai.Ar yra kokios nors taisyklės, kada privaloma sakyti „out“? Ar būtina prieš kiekvieną padavimą garsiai sakyti rezultatą?

Taip, reikėtų sakyti. Žaidėjai turėtų fiksuoti kiekvieną kamuolį, pasakyti aiškiai ir suprantamai arba parodyti atitinkamą gestą. Žinoma, jei žaidžiamas draugiškas mačas, yra didelis pasitikėjimas ir nekyla konfliktų, galima kiekvieną kartą garsiai nefiksuoti ir taip aiškaus kamuoliuko. Rezultatą geriau pasakyti prieš kiekvieną padavimą, o jei žaidžiamos varžybos – tai daryti būtina.

Būna situacijų, kad atlekiant priešininko kamuoliukui, žaidėjas pradeda šaukti „out“ kamuoliukui dar nepalietus žemės, o po to pasirodo, kad kamuolys buvo geras ir jį atmuša. O varžovas jau kaip ir nustoja žaisti ir kamuoliuko nebemuša arba nebespėja to padaryti. Ką daryti tokioje situacijoje?

Kol kamuolys nenusileido į aikštelę, žaidėjas neturi teisės kalbėti ar leisti kitokius garsus, kurie galėtų suklaidinti varžovą. Jei žaidėjas sušuko „out“ ir po to atmušė kamuolį, jis pralošė tašką. Jis padarė klaidą, nuspręsdamas anksčiau laiko ir suklaidindamas savo varžovą, todėl taškas užskaitomas varžovui. Žinoma, jei žaidžiate draugišką mačą, sušukęs „out“ atmušate kamuolį ir varžovas toliau jį žaidžia, galima tašką tęsti, tačiau tokiais atvejais turite žinoti, kad varžovas gali reikalauti užskaityti tašką.

Norėjau paklausti, kaip žaidžiant tenisą traktuojamas smūgis, kai kamuoliukas vieno smūgio metu liečia raketę du kartus – pirma raketes kraštą, o po to stygas. Taip atsitinka mano vienam pažįstamam: jis dažnai padaro vadinamąjį dvigubą smūgį, o jo priešininkas sako, kad tai klaida. Vieno mačo metu mačiau, kad taip nutiko Fernando Verdasco ir teisėjas, kaip aš supratau, užskaitė jam tašką, pasakęs, kad tai buvo vientisas smūgis. Kaip iš tikrųjų turėtų skaičiuoti tokį tašką mano draugai?

Pagal taisykles, kamuolys negali du kartus liesti raketės, t. y., jei kamuolys liečia raketės kraštą, atšoka nuo jo ir vėl liečia stygas. Tačiau, jei kamuolys liečia kraštą ir „šliaužia“ toliau stygomis, neatitrūkęs nuo raketės – smūgis geras. Tokį smūgį atpažinti ir nustatyti, ar jis buvo geras, ar ne, labai sudėtinga, o patiems žaidėjams be teisėjo pagalbos – praktiškai neįmanoma. Todėl, jei nėra teisėjo, reikėtų peržaisti tašką iš naujo. Profesionalų varžybose tokias situacijas sprendžia teisėjas, jis pasako, ar kamuolys buvo geras. Čia kaip žaidžiant krepšinį, teisėjas nusprendžia ir klausimas baigtas, nesvarbu, kas atrodė teisus.

Ar galima paduodant užminti galinę liniją? Kokiais atvejais padavimas neužskaitomas?

Paduodant kamuoliuką, negalima užminti galinės linijos. Aukštesnio lygio varžybose tam yra galinių linijų teisėjai, fiksuojantys tokias klaidas. Jei stebėjote ATP ar kitas panašaus lygio varžybas, galėjote išgirsti, kaip galinės linijos teisėjas stabdo žaidimą sakydamas „foot fault“. Tai reiškia, kad padavimas neužskaitomas. „Foot fault“ traktuojama taip pat kaip blogas padavimas, t. y., jei buvo pirmą kartą paduodama, žaidėjas turi teisę į antrąjį padavimą.

Po varžovo smūgio kamuoliukas nukrito mano pusėje prie pat tinklo, o atšokęs (aš nepaliečiau) grįžo atgal ir nukrito į varžovo aikštelės pusę. Jis taip pat jau nebeatmušė. Kam priklauso taškas?

Taškas priklauso varžovui. Varžovo smūgis buvo toks, kad kamuoliukas atsimušęs jūsų aikštelės pusėje grįžo atgal. Jei jūs nepalietėte kamuoliuko rakete, reiškia kamuolys nepaimtas ir taškas praloštas.

Po varžovo smūgio kamuolys lietė tinklą ir mano pusėje tiesiog „riedėjo“ tinklu žemyn. Aš iš apačios jį „pakėliau“. Tada jis įkrito į varžovo aikštelę. Ar galime tęsti žaidimą?

Ši situacija sudėtinga, nes, kamuoliukui riedant tinklu, labai sunku nustatyti, kieno pusėje jis rieda. Teoriškai toks atvejis įmanomas ir žaidimą tęsti galima, jei kamuoliukas riedėjo jūsų pusėje ir atmušdami nepalietėte tinklo. Čia grįžtame prie esminių taisyklių, kad kamuoliuką turite sužaisti savo pusėje ir nei rakete, nei kūnu neliesti tinklo.

Scroll to Top